Informace pro lékaře

Tento písemný materiál obsahuje shrnutí nedávno publikované práce o Cambridge Diet a závěry uveřejněné ve zprávě o VLCD (Very Low Calorie Diet - velmi nízkoenergetické diety, dále jen VLCD) dietách vypracované komisí COMA (Committee on Medical Aspects of Food Policy). Úlohou této informace je pomoci lékařům při rozhodování, pro kterého pacienta je dieta vhodná a jak upravit množství užívaných léků.

Cambridge Diet představuje důležitý mezník v boji proti obezitě a nadváze a nabízí dobrý základ pro dlouhodobé udržení ideální váhy.
Cambridge Diet byla vyvinuta týmem vědeckých pracovníků v Cambridge v Anglii na základě výzkumů, které byly započaty v roce 1970 a je první ze skupiny velmi nízkoenergetických diet VLCD, které se dnes používají pro bezpečné snižování nadváhy, zvláště u pacientů, kde konvenční diety nepomohly.

Zpráva COMA (Committee on Medical Aspects of Food Policy)
V prosinci 1987 byla vydána zpráva Pracovní skupiny Nízkoenergetické diety komise COMA obsahující následující doporučení:
"Lékař, který je požádán o radu pacientem, jenž se připravuje na užívání VLCD, aby snížil svoji nadváhu, by měl zkontrolovat, zda byly vyzkoušeny konvenční metody a měl by být schopen poskytnout všeobecné informace o dietách a zkontrolovat pacientův zdravotní stav a jeho minulost, aby zjistil, zda neexistují kontraindikace."
VLCD přípravky musí obsahovat minimálně 400 kcal na den pro ženy a 500 kcal pro muže a ženy vyšší než 173 cm. Rovněž musí obsahovat minimálně 40 - 50 g bílkovin na den. VLCD dieta musí obsahovat minimálně doporučenou denní dávku vitaminů a minerálů (DDD).

Receptura Cambridge Diet byla přepracována, aby byly splněny tyto požadavky, i když bylo vědecky prokázáno, že původní 330 kcal dieta je bezpečná.

Složení
Cambridge Diet nahradí celodenní stravu plnohodnotným programem nápojů a polévek, které představují denní příjem 417 - 556 kcal.
Každá porce (sáček) dietního nápoje nebo polévky má 139 kcal a obsahuje v průměru 14 g bílkovin, 3 g tuků a 15 g sacharidů. Každá porce zároveň obsahuje 1/3 doporučené denní dávky vitaminů, minerálů a stopových prvků.

Mechanismus diety
Když je Cambridge Diet užívána jako jediný zdroj výživy, její složení způsobí slabou fyziologickou ketózu - tato nesmí být zaměňována s patologickou ketózou, která vzniká například u diabetu. Dochází k šetření bílkovin, snížení pocitu hladu, zlepšení pozornosti, koncentrace a energie ve srovnání s dietou 800 nebo 1000 kcal.
Počáteční velký úbytek na váze je způsoben hlavně odvodněním, které je spojováno s úbytkem zásob glykogenu v játrech. Tyto zásoby se opět doplní, když pacient přejde na pevnou stravu. Z tohoto důvodu je nutné při stanovení ideální váhy tuto o 2 - 3 kilogramy snížit.
Pozor! Jakmile dojde k sebemenšímu příjmu potravin (kousek jablka, mléko v kávě a podobně), ketóza se zastaví, vrátí se pocit hladu, dojde k zadržení vody v těle a začne se zvyšovat váha.

Nejlepších výsledků je dosahováno, pokud se dieta The Cambridge Diet používá jako jediný zdroj výživy.

Klinické efekty
Cambridge Diet jako jediný zdroj výživy je účinný a bezpečný způsob rychlého snížení nadváhy. Bylo prokázáno, že diety s velmi nízkým obsahem kalorií jako je Cambridge Diet šetří tělesné bílkoviny.
Cambridge Diet je vhodná i pro osoby, které potřebují snížit nadváhu o menší množství kilogramů.
VLCD diety nemají žádný negativní vliv na klidový metabolismus, který se rychle obnoví, jakmile dojde k opětovnému příjmu pevné potravy.
U pacientů, kterým se při užívání jiných diet nepodařilo snížit váhu, bylo dosaženo úbytku 1 - 2,5 kg u žen a 1 - 3,5 kg u mužů.

 

Více informací vám sdělí:

Pauline Janebová
Regional Business Manager Cambridge Weight Plan ČR

spolumajitelka CWP výživové poradenství s.r.o.

mobil: + 420 737 510 400
e-mail: pauline.janebova@cambridge-diet.cz